• větší šance při hledání zaměstnání
  • snazší komunikace na dovolené v zahraničí
  • angličtina - Uherské Hradiště

Kdo jsme?

Nabízíme kurzy anglického jazyka v Uherském Hradišti. Kurzy jsou vedené formou aktivní komunikace. To spočívá v množství aktivit zaměřených nejen na gramatiku, ale především na mluvený projev, což přispívá k lepším výsledkům používání jazyka v reálných situacích. V jedné studijní skupině jsou pouze 4 studenti, kterým se lektor může věnovat intenzivněji než ve větších skupinách a vyučovací hodina je tak přínosem pro každého z posluchačů. Kurzy jsou určeny pro posluchače různých úrovní znalostí od začátečníků přes mírně pokročilé až po pokročilé.
Pomocí zařazovacího testu jsou posluchači vhodně zařazeni do studijních skupin různých úrovní znalostí. Klienti si mohou v rozvrhu určit, která hodina a den v týdnu nejlépe koresponduje s jejich časovými možnostmi.
Kromě skupinové výuky nabízíme též výuku individuální, kdy lekce jsou ušity na míru požadavkům klienta a to jak časově tak i obsahově.

Mgr. Eliška Bečicová, lektorka