• větší šance při hledání zaměstnání
 • snazší komunikace na dovolené v zahraničí
 • angličtina - Uherské Hradiště

Přihláška ke studiu angličtiny - ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024


Jméno a přijmení :

Ulice :

PSČ :    Město :

Telefon :    Mobil :

E-mail :

Kurz chci navštěvovat :

Vyberte prosím, stupeň úrovně učebnice,
kterou jste naposledy probíral/a :Jak jste se o naší škole dozvěděli :

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Výuka bude probíhat v učebně Studia-e v centru města Uherské Hradiště. Vyučovací hodina bude vždy začínat přesně v dohodnutém čase a bude probíhat po dobu 90 minut.

 2. Výuka bude probíhat pravidelně každý týden v domluvených termínech kromě státních svátků.

 3. Při dohodě všech posluchačů studijní skupiny může výuka proběhnout v náhradním termínu – ten však musí být stanoven nejméně 24 hodin před začátkem vyučovací hodiny, která má býti nahrazena. Tyto vyučovací hodiny musí být nahrazeny v tomtéž měsíci. Pokud se tak nestane z důvodů na straně posluchačů, budou účtovány jako odučené.

 4. Nedostaví-li se posluchači na vyučovací hodinu bez předchozí dohody o náhradním termínu, bude tato hodina účtována jako odučená.

 5. Pokud se lektor nemůže dostavit na výuku, dodavatel zajistí náhradního lektora nebo dle dohody s posluchači výuku nahradí v jiném termínu.

 6. Pro správné zařazení do kurzu zákazník vypracuje zařazovací test.

 7. Kurzovné se posluchač zavazuje uhradit v celé výši a to nejpozději před první hodinou, jakmile mu sdělíme zařazení do kurzu. Platba může být provedena hotově, poštovní složenkou nebo bankovním převodem. Kurzovné je možno posluchači vrátit po první (zkušební) hodině pouze však v případě nespokojenosti s výukou.

 8. Dodavatel se zavazuje utajovat a chránit všechny důvěrné informace týkající se posluchačů, které se v souvislosti s výukou dozví.

 9. Klient byl poučen a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů GDPR.

S výše uvedenými podmínkami : souhlasím

dne v

Rozvrh hodin

Označte všechny časy, kdy můžete naše kurzy navštěvovat, umožníte nám tak snadnější rozčlenění posluchačů do skupin.

8:30-10:00 10:15-11:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek


Zařazovací test

Tento test nám pomůže zařadit Vás do kurzu, který nejlépe odpovídá Vaší úrovni znalostí. Ve vlastním zájmu, prosím, nepoužívejte žádné slovníky ani učebnice, aby jste byli vhodně zařazeni.

Prosím přeložte

 1. Dobrý den. Jak se máte? 2. Jak se jmenujete? Já se jmenuji Jan. 3. Díváš se rád večer na televizi? – Ano, dívám. 4. Obvykle chodívám do práce o půl sedmé, ale dnes chci jít ve čtvrt na osm. 5. Jana často čte zajímavé knihy, ale nemá moc volného času. 6. Co teď děláte? – Teď se učím zeměpis a moje teta vaří večeři. 7. Minulý týden jsem byl nemocen, ale nešel jsem k lékaři. 8. Kdy jste naposledy koupil nový koberec? – Je mi líto, nepamatuji se. 9. Když jsem přišel domů, moje sestřenice zrovna spala. 10. Co hodláš dělat dnes večer? – Hodlám jít nakupovat a možná navštívím své přátele. 11. Plaval jste někdy v moři? – Ne, neplaval. Nikdy jsem nebyl v zahraničí. 12. Jak dlouho už studujete angličtinu? – Myslím, že se učím anglicky celý svůj život. 13. Měl bys pilněji studovat nebo budeš muset pracovat v továrně. 14. Jestli vyhraji tu soutěž, odstěhuji se na venkov. 15. Kdybych byl vámi, změnil bych práci. 16. Tato učebnice nebyla napsána slavným spisovatelem. 17. Náš učitel se zlobil, protože jsme neudělali ten domácí úkol. 18. Byli bychom to místo našli mnohem rychleji, kdybychom byli měli mapu.